.

Prista EE 5

Opis i Primena

Prista® EE 5 ulje za električno pražnjenje je napravljeno od posebno odabranih visoko rafinisanih parafinskih/naftenskih baznih ulja, pomešanih sa veoma efikasnim paketom aditiva koji obezbeđuje veoma dobru oksidacionu stabilnost i zaštitu do habanja i korozije. 
Prista® EE 5 ulje za električno pražnjenje se koristi kao dielektrični medij u elektroerozivnoj obradi metalnih delova.

Prednosti

   •    Veoma dobra izolaciona svojstva
   •    Izuzetno visoka termalna, oksidaciona i stabilnost na propadanje
   •    Veoma niska viskoznost

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde