.

Prista Antifreeze Long Life

Opis i Primena

PRISTA® ANTIFREEZE LONG LIFE je koncentrat rashladne tečnosti formulisan sa etilen glikolom i aditivima na bazi organskih (mono- i di-karboksilnih) kiselina koji ne sadrže silikate.  Proizvod ne sadrži potencijalno štetne supstance kao što su nitriti, amini i fosfati, što ga čini ekološki prihvatljivim.

Prista® Antifreeze Long Life koristi se tokom cele godine za zaštitu motora od smrzavanja, pregrevanja i korozije u automobilima, kamionima, autobusima, off-road vozilima, stacionarnim i brodskim motorima. Koristi se samo nakon razblaženja sa destilovanom ili mekom vodom. Osim za tradicionalne motore, posebno je pogodan za najsavremenije motore kod kojih je zaštita aluminijumskih delova od visoko-temperaturne korozije od velikog značaja. Za dugotrajnu zaštitu od korozije, preporučuje se upotreba barem 33 % v/v Prista® Antifreeze Long Life u destilovanoj vodi. Tipičan odnos mešanja je 1:1 koji pruža zaštitu od smrzavanja sve do temperature minus 40 °C. Mešavina sa više od 70 % v/v Prista® Antifreeze Long Life u vodi se ne preporučuje.

Maksimalna zaštita od smrzavanja (približno do minus 69°C) se postiže sa 68 % v/v Prista® Antifreeze Long Life u vodi.

Prista® Antifreeze Long Life proizvodi obezbeđuju produžene intervale zamene zahvaljujući posebnim organskim aditivima koji se koriste u njihovoj formulaciji uz minimalnu potrošnju tokom rada. Preporučeni intervali zamene su sledeći:

  • Automobili: 250.000 km ili 2000 h
  • Komercijalna vozila: 650 000 km ili 8000 h
  • Stacionarni motori: 32 000 radnih sati ili 6 godina

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde