.

Prista Synthol A-SW

Opis i Primena

Prista® Synthol A-SW je tečnost za obradu metala pogodna za mešanje sa vodom, koja je napravljena od baznih ulja sa niskim aromatičnim sadržajem i neutralizovanim produktima borne kiseline, anjonskim i nejonskim emulgatorima, inhibitorima korozije žutih metala i agensima za stabilnost. 
Prista® Synthol A-SW je univerzalna rezna tečnost pogodna za mešanje sa vodom koja se koristi za sve postupke uklanjanja delova metala i naročito se preporučuje za pravljenje radnih rastvora sa mekom vodom, tvrdoće 5–15°dH, ali formira stabilne rastvore sa vodom tvrdoće do 30°dH.

Prednosti

   •    Obezbeđuje izvanredno hlađenje i deterdžentnost alata za sečenje
   •    Pogodan za mašinsku obradu livenog gvožđa i legura aluminijuma
   •    Proizvodi stabilne emulzije sa odličnim svojstvima vlaženja u mekoj vodi
   •    Osmišljen za upotrebu pri širokom opsegu koncentracije od 4% do 15%

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde