.

Prista UHPD 10W-40

Opis i Primena

Prista® UHPD 10W-40 je sintetičko dizel motorno ulje najvišeg kvaliteta namenjeno za podmazivanje motora za teške uslove rada koji su osmišljeni u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima Euro 4, Euro 5 i Euro 6 o emisiji štetnih izduvnih gasova i opremljeni odgovarajućim filterima čestica za dizel motore. 
Prista® UHPD 10W-40 se preporučuje za upotrebu u najnovijim modelima dizel motora sa turbo punjenjem koji se koriste u teškim uslovima i pod visokim opterećenjem kod teških kamiona i autobusa čiji proizvođač preporučuje produženi period zamene ulja. Za optimalni period zamene ulja potrošači treba da se pridržavaju primenljivih preporuka proizvođača u vezi sa relevantnim nivoima kvaliteta ispod.

Prednosti

   •    Najbolji izbor za Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel motore za teške uslove rada
   •    Čistoća motora pri značajno produženom periodu zamene ulja
   •    Emisija štetnih izduvnih gasova svedena na minimum
   •    Zaštita od habanja cilindra i košuljice cilindra
   •    Nesmetano pokretanje motora pri veoma niskim temperaturama okoline

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde