.

Prista MHM-D

Opis i Primena

PRISTA® MHM-D hidraulična ulja su razvijena da bi se koristila kao radni fluid i u hidrostatičkim sistemima za podmazivanje i u cirkulacionim sistemima za podmazivanje pokretnih delova i mehanizama, podvrgnutim teškim uslovima za rad. Zahvaljujući njihovim poboljšanim deterdžentno-disperzantnim svojstvima, PRISTA® MHM-D hidraulična ulja lako raspršuju čestice i emulguju tečne kontaminante. Ona na taj način, koliko je to moguće u praksi, sprečavaju stvaranje taloga i mulja, i time sprečavaju pojavu prevremenog kvara.
Međutim, najviše koristi od posebnih prednosti ovih ulja se dobija u slučajevima kada kontaminacija sistema ne može da se izbegne i tada će PRISTA® MHM-D ulja dokazati da su zaista „pouzdana i dostojna poverenja“.
PRISTA® MHM-D hidraulična ulja su napravljena od visoko rafinisanih mineralnih baznih ulja koja pokazuju veoma dobru demulzivnost i svojstva otpuštanja vazduha pomešanih sa veoma efikasnim sistemom aditiva koji uključuje konvencionalne oksidacione inhibitore, inhibitore rđe i korozije kao i dodatne deterdžentno-disperzantne agense. 

Prednosti

   •    Visok nivo otpornosti na oksidaciju
   •    Maksimalna zaštita opreme od rđe i korozije
   •    Sprečava stvaranje mulja i taloga

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde