.

Prista MHV

Opis i Primena

Prista® MHV hidraulična ulja su napravljena od visoko rafinisanih mineralnih baznih koja pokazuju veoma dobru demulzivnost i svojstva otpuštanja vazduha, pomešanih sa veoma efikasnim sistemom aditiva koji uključuje inhibitore rđe, oksidacione i inhibitore korozije, agense protiv habanja i polimetakrilni poboljšivač indeksa viskoznosti (Viscosity Index Improver; VII). 
Prista® MHV maziva su pogodna za upotrebu u hidrauličnim sistemima izloženim temperaturama koje variraju u velikom rasponu od -30°C do +50°C, tj. kao i na otvorenom. Namenjena su za upotrebu u hidrostatičkim sistemima za podmazivanje i na pokretnim delovima u cirkulacionim sistemima, koji zahtevaju maziva sa veoma visokim stepenom oksidacione stabilnosti, poboljšanih svojstava protiv habanja i zaribavanja, sa dobrom zaštitom od rđe i oksidacije i sa visokim stepenom smične stabilnosti. Ulja su pogodna za upotrebu u hidrauličnim sistemima, hidrauličnim krilnim pumpama, hidrauličnim zupčastim pumpama i hidrauličnim klipnim jedinicama.
Zahvaljujući baznim uljima i aditivima visokog kvaliteta koji se koriste za pravljenje ovih ulja, ona su pogodna za hidraulične sisteme koji rade pod veoma visokim pritiskom koji premašuje 25 MPa i sa temperaturama ulja višim od 90°C.

Prednosti

   •    Visok indeks viskoznosti
   •    Maksimalna zaštita opreme pri temperaturama koje variraju u širokom opsegu
   •    Izuzetna stabilnost pri niskim temperaturama

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde