.

Prista Marine ST

Opis i Primena

PRISTA® MARINE ST su klipna motorna ulja osmišljena za upotrebu u dizel motorima srednje brzine koji sagorevaju rezidualna goriva a koriste se u pomorskoj industriji, proizvodnji električne energije i u industriji. Ova maziva su pogodna za rad sa teškim rezidualnim gorivima sa visokim sadržajem sumpora i određenim sadržajem asfaltena i smole. Ovi proizvodi ispunjavaju zahteve proizvođača Pielstick, MAN – B&W, MAN Augsburg, New Sulzer Diesel, Wartsila, itd. 
Napravljena su u dve viskozne gradacije prema SAE J 300 klasifikaciji: 30 i 40.

Prednosti

   •    Efikasna kontrola stvaranja čađi i taloga
   •    Produženi interval zamene ulja zahvaljujući poboljšanoj termalnoj i oksidacionoj stabilnosti
   •    Čistoća motora i klipa
   •    Obezbeđuje dug vek motora i smanjene troškove održavanja
   •    Bolja zaštita od habanja košuljice i poliranja cilindra
   •    Zaštita od korozije
   •    Niska sklonost ka penušanju

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde