.

Prista MTL

Opis i Primena

PRISTA® MTL ulje je napravljeno od visoko rafinisanih baznih ulja uskog reza i naprednog paketa aditiva. Preporučuje se da se ovo ulje upotrebljava kao ulje za prenos toplote u sistemima sa prinudnom cirkulacijom sa indirektnim sistemom grejanja. 

Prednosti

   •    Pogodan za korišćenje na: temperaturama uljnog filma do 320°C i maksimalnim radnim temperaturama ulja do 290°C
   •    Nekorozivan za čelik i bakar
   •    Smanjena sklonost ka stvaranju mulja i taloga

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde