.

Prista MHP 40A

Opis i Primena

Prista® MHP-40A je transmisiona tečnost mineralnog tipa crvene boje, namenjena za primenu kao radna tečnost u hidrodinamičkim transmisionim sistemima građevinske mehanizacije i ostalih terenskih vozila i opreme za podizanje tereta, čiji proizvođači preporučuju maziva koja zadovoljavaju GM Type A Suffix A nivo kvaliteta.

Prednosti

   •    Odlična zaštita od habanja
   •    Odlična termalna i oksidaciona stabilnost čime se sprečava stvaranje taloga i ostataka čak i u uslovima dugotrajnog rada motora
   •    Veoma dobra niskotemperaturna svojstva za lako pokretanje motora i dobre niskotemperaturne performanse čak i u uslovima izuzetno hladne klime
   •    Veoma dobra kompatibilnost sa zaptivkama

Da preuzmete Informaciju o Proizvodu kliknite ovde