.

FAQ / Transmisiona Ulja za Automatske Menjače

Koje su ključne funkcije ATF ulja?

Imajući u vidu specifičnosti rada automatskih transmisija, ATF ulja imaju sledeće funkcije:

- Prenos snage od motora do mehaničkog dela automatskog menjača;

- Podmazivanje i sprečavanje trenja frikcionih diskova tokom startovanja / zaustavljanja;

- Podmazivanje i radni fluid u hidrauličnom sistemu automatskog menjača;

- Rashladni fluid.

Koje dodatne funkcije ATF ulja poseduju u poređenju sa uljima za manuelnu transmisiju?

- Rade kao hidraulični medij, maziva za frikcione diskove, i kao radni fluid u hidrauličnim kvačilima.

- Za proizvodnju ATF-a, mineralna i sintetička bazna ulja se mešaju u različitim odnosima i sa širokim spektrom funkcionalnih aditiva (ovi proizvodi zahtevaju najveći broj različitih funkcionalnih aditiva).

Frikcione karakteristike? Šta to znači?

Frikcione karakteristike su specifičan zahtev koji razdvajaju ATF od drugih transmisionih ulja. One su određene vrednošću koeficijenta trenja (statičkog i dinamičkog) navedenog u specifikaciji proizvođača. ATF frikcione karakteristike treba da su konstantne za vreme propisanog intervala zamene. Zato ATF fluid u menjačima uvek treba dopunjavati ili zameniti sa pravilno odabranim proizvodom.

Koje su ostale primene ATF ulja?

- ATF se takođe koristi u većini servo sistema za upravljanje automobilima.

- ATF fluidi se mogu koristiti u nekim manualnim menjačima (e.g. neki modeli proizvođača Mercedes-Benz, BMW, Ford, Opel, itd..)

- Takođe su u upotrebi u određenim industrijskim hidrauličnim sistemima.

Da li je moguće koristiti obično hidraulično ulje umesto ATF-a u hidrauličnom sistemu upravljača?

Upotreba hidrauličnog ulja tipa "MHL" (koje je u širokoj upotrebi na tržištu) nije preporučeno ukoliko nije naznačeno drugačije.

Dopunjavanje sa МТF i ATF?

Ulja za manualne menjače su među sobom kompatibilna. Uvek koristite ulje istog nivoa kvaliteta i performansi za dolivanje. Po preporuci potrebno je vršiti i zamene.

Pogrešno je dopuniti menjač MTF uljem koji je predhodno napunjen sa ATF-om!

Kod automatskih menjača dopunjavanje sa bilo kojim ATF proizvodom nije preporučljivo.

Promena Transmisionog ulja u manuelnim menjačima. Koja je preporučljiva kilometraža?

Preporuke za zamenskim intervalima transmisionog ulja su date od strane proizvođača menjača, ili automobila. Servisna dokumentacija, sadrži preporuke u zavisnosti od uslova rada. Ukratko, intervali zamene prema kilometraži su:

- Putnička i laka komercijalna vozila - 60,000 -120,000 km, ukoliko nije drugačije specificirano;

- Vozila za prenos tereta - 20,000 to 100,000 km ili jednom godišnje, ukoliko neki drugi period nije specificiran;

- Bageri, buldozeri, kiper kamioni - 1000 - 2000 radnih sati;

Predloženi operativni periodi su okvirni i mogu se dostići tokom realne ekspoatacije opreme gde je odabir maziva u skladu sa zahtevima proizvođača opreme. Ako se interval zamene preporučen od strane proizvođača razlikuje od opsega datog gore, treba koristiti preporuku proizvođača.

Promena ulja kod automatskih menjača?

Moderni automobili sa automatskim menjačem obično imaju preporuku za duži interval promene fluida - oko 80-100 000 km. Takođe postoji značajan broj automobila sa menjačima koji su bez održavanja i oni su poznati kao fill-for-life, što znači da bi ulje trebalo da traje tokom radnog veka transmisije. Kod starijih automobila iz kasnih 80-ih i 90-ih, ulje treba menjati na svakih 20-40 000 km osim ako nije drugačije naznačeno.